A A A
Wewnętrzna Linia Zasilająca WLZ - jest zespołem elementów instalacji stanowiącym połączenie pomiędzy złączem instalacji elektrycznej a urządzeniem pomiarowym (urządzeniami pomiarowymi).

W budynku wielorodzinnym, układy pomiarowe (liczniki) energii elektrycznej poszczególnych lokali zasilane są poprzez kilka WLZ stanowiących instalację wewnętrzną budynku.

Wewnętrznymi liniami zasilającymi są:
  • obwody pomiędzy złączem zasilającym dostawcy a rozdzielnicą główną budynku,
  • obwody pomiędzy rozdzielnicą główną budynku a licznikami zasilanymi bezpośrednio z rozdzielnicy,
  • obwody pomiędzy rozdzielnicą główną budynku a rozdzielnicami piętrowymi z zabezpieczeniami przedlicznikowymi,
  • obwody pomiędzy zabezpieczeniami przedlicznikowymi a licznikami (układami pomiarowymi) energii elektrycznej.

Oferujemy Państwu nasze usługi,

od wielu lat zajmujemy się wymianą i modernizacją instalacji elektrycznych, w tym Wewnętrznych Linii Zasilających WLZ i rozdzielnic elektrycznych będących częścią tej instalacji. Polecamy Państwu nasze usługi, gwarantując wysoką jakość prac. Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych klientów.

KONTAKT

W przypadku gdy budynek mieszkalny charakteryzuje się niewielką liczbą mieszkań na jedną klatkę schodową, to do ich zasilania często wystarcza jedna wewnętrzna linia zasilająca WLZ na klatkę. Nie jest to jednak regułą.
Pomimo tego, że liczba mieszkań jest niewielka mogą występować duże pobory mocy lub na przykład odległości powodujące spadki napięć większe niż dopuszczalne. Liczba linii zasilających w przypadku modernizacji może także ulec zmianie.
Bardzo często ilość istniejących WLZ jest niewystarczającą i z tego powodu są one przeciążane a ich stan bardzo często tragiczny.

Widać więc, że wykonanie projektu technicznego jest w tym przypadku niezbędne. Wszelkie stosowanie podobieństw, że wystarczy dać troszkę grubsze przewody jak teraz i zmienić aluminiowe żyły na miedziane lub inne "cudowne" sposoby oszacowania potrzebnej do wykonania instalacji są tylko "wróżeniem".