A A A

Jedną z funkcji najczęściej realizowanych przez budynkową automatykę jest automatyczne sterowanie oświetleniem lub innymi odbiornikami elektrycznymi, przy jednoczesnej oszczędności energii elektrycznej. 
Automaty zmierzchowe włączają lub wyłączają obwody, w zależności od ustawionego progu natężenia oświetlenia.
Zegary a dokładniej określając programatory czasowe umożliwiają automatyczne sterowanie oświetleniem poprzez załączanie i wyłączanie zgodnie ze zdefiniowanym przez użytkownika programem.
Oferujemy urządzenia standardowe i wyposażone w szereg dodatkowych funkcji, łączących funkcje obu tych urządzeń, pozwalając na jeszcze większą oszczędność lub też lepsze dostosowanie do Państwa potrzeb.

01 Automaty zmierzchowe 
Natężenie oświetlenia jest mierzone za pomocą zewnętrznego czujnika oświetlenia. 
Wyłącznik zmierzchowy włącza lub wyłącza wybrany obwód, w zależności od ustawionego progu. 
Automaty mogą być umieszczone w całości na zewnątrz (zmiana ustawień też na zewnątrz budynku, a także w rozdzielnicy w budynku a na zewnątrz umieszcza się jedynie element światłoczuły. 

02 Programatory czasowe (zegary) 
Załączają oświetlenie zgodnie ze zdefiniowanym przez użytkownika programem.
Możliwe cykle pracy: dzienny, tygodniowy, roczny, astronomiczny (z "przerwą nocną"), stałe załączenie/wyłączenie, losowy.
Możliwe do programowania tradycyjne (z panelu urządzenia). zewnętrznym programatorem, telefonem.
Posiadamy także urządzenia które można przeprogramować umieszczając w nich specjalny klucz (klucze możemy zaprogramować na dane godziny wł/wył). Programowanie wtedy polega na pozostawieniu klucza w urządzeniu lub wybraniu skopiowania programu do urządzenia.

03 Automaty zmierzchowe z dobowym zegarem sterującym
Taka automatyka sprawdza czy zmierzona jasność przekracza wartość dla której ma nastąpić załączenie oświetlenia.
Dodatkowo sprawdza czy nastąpiło to w godzinach nocnych lub wieczornych. Zapobiega to np. załączeniu oświetlenia zewnętrznego w ciągu dnia, gdy jest bardzo pochmurna pogoda lub też na budynek pada w ciągu dnia cień np. od drzewa.

04 Automaty zmierzchowe z tygodniowym zegarem sterującym
Działanie podobne do powyższego, ale dodatkowo brane są pod uwagę poszczególne dni tygodnia.
Doskonałym zastosowaniem jest sterowanie np. iluminacją obiektu lub reklamą.
W weekendy możemy np. wcześniej uruchomić oświetlenie, a w tygodniu później.

05 Automaty zmierzchowe zintegrowane z funkcją oszczędzania energii
Dzięki nocnemu trybowi energooszczędnemu zaprogramowane jest dodatkowe oszczędzanie energii.
Na życzenie automat wyłącza automatycznie oświetlenie w nocy po upływie zaprogramowanego czasu,
a rano około godziny 5 – jeśli jest jeszcze ciemno – włącza je z powrotem.

06 Automaty zmierzchowe imitujące cykl dzienny np. do szklarni, akwarium
Taka automatyka imituje cykl dzienny i może służyć do załączania oświetlenia w szklarniach, czy też w zbiornikach wodnych, akwariach itp... Wyłączenie oświetlenia następuje gdy na zewnątrz jest jego niski poziom, a załączające gdy, poziom oświetlenia wzrośnie

07 Automaty włączające oświetlenie przy zachodzie słońca a wyłączenie następuje przyciskiem lub zegarem 
Włączające się oświetlenie przy zachodzie słońca (o zmierzchu), może zostać wyłączone po naciśnięciu przycisku lub przez programator (zegar). Wykorzystanie np. dla oświetlenia witryny sklepu, reklamy. Witryna załączy się automatycznie gdy nastąpi zmierzch, a wyłączymy ją gdy skończymy pracę przyciskiem, lub o danej godzinie.

08 Automaty zmierzchowe wyłączające przy spadku natężenia oświetlenia lub przyciskiem albo zegarem
Zastosowanie np w biurach, sklepach. Wychodząc, kończąc pracę możemy wyłączyć oświetlenie lub gdy zapomnimy wyłączy się samoczynnie.

09 Załączanie zegarem a wyłączanie przy wzroście natężenia oświetlenia
Każdego dnia o danej godzinie oświetlenie zostanie załączone zegarem, wyłączenie oświetlenia nastąpi po wzroście natężenia oświetlenia np o świcie..

10 Automaty wyłączające i załączające oświetlenie losowo
Zastosowanie przy symulowaniu obecności, zaprogramowane wcześniej cykle są przypadkowo przesuwane w zakresie ± 15 minut. Przy kilku kanałach następuje niezależne sterowanie kilkoma obwodami.

Powyższe przykłady mogą posłużyć Państwu do ogólnej orientacji w możliwościach które możemy zaoferować.
Nie wyczerpuje to możliwych do zrealizowania układów. Uwzględniania np. programów "okazjonalnych" np urlopowych, itp...

Oferujemy Państwu nasze usługi

między innymi wykonywanie projektów branży elektrycznej, kosztorysowanie, a także wykonywanie instalacji, wykonywanie remontów i modernizacji instalacji elektrycznych.
Polecamy Państwu nasze usługi, gwarantując wysoką jakość prac. Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych klientów.

KONTAKT