A A A

Kolejną z funkcji najczęściej realizowanych przez budynkową automatykę, jest czasowe sterowanie oświetleniem na klatce schodowej. Wyłączniki schodowe (czasowe) są przeznaczone do automatycznego wyłączenia oświetlenia na klatkach schodowych po przekroczeniu nastawy czasowej. Załączanie następuje poprzez wciśnięcie jednego z wielu przycisków światło umieszczonych w różnych miejscach klatki schodowej.

01 Automaty schodowe standardowe 
W najprostszych wykonaniach załączanie oświetlenia następuje poprzez wciśnięcie jednego z wielu przycisków światło umieszczonych w różnych miejscach klatki schodowej. Po określonym czasie następuje wyłączenie oświetlenia. Wciśnięcie przycisku w trakcie świecenia się oświetlenia nic nie zmienia. Nie przedłuża czasu świecenia ani nie wyłącza oświetlenia. Wyłączenie po określonym czasie następuje nagle i bez ostrzeżenia. Czasami oświetlenie wyłącza się nagle gdy jesteśmy na schodach, daleko od przycisku załączającego. Dodatkowo zablokowanie przycisku (monetą, zapałką) powoduje, ciągłe świecenie się oświetlenia aż do momentu usunięcia niechcianej blokady.

02 Automaty schodowe z ostrzeżeniem o wyłączeniu 
Załączanie następuje poprzez wciśnięcie przycisków światło, po określonym czasie następuje wyłączenie oświetlenia poprzedzone kilkukrotnym przygasaniem oświetlenia. Wciśnięcie przycisku w trakcie świecenia się oświetlenia nic nie zmienia. Nie przedłuża czasu świecenia ani nie wyłącza oświetlenia.  Zablokowanie przycisku (monetą, zapałką) powoduje, ciągłe świecenie się oświetlenia aż do momentu usunięcia niechcianej blokady.

03 Automaty schodowe z przeciwblokadą przycisków (wyłączenie oświetlenia) 
Załączanie następuje poprzez wciśnięcie przycisków światło, po określonym czasie następuje wyłączenie oświetlenia. Po zablokowaniu przycisku światło po określonym czasie następuje wyłączenie oświetlenia.
Zazwyczaj jest to skuteczne rozwiązanie, bo osoby blokujące w ten sposób przyciski dalej pozostając na klatce zmuszone są do wielokrotnego wciskania przycisku aby oświetlenie na klatce było załączone.
Niestety w przypadku gdy blokada w przycisku pozostanie, oświetlenie zgaśnie i nie ma możliwości wyzwolenia automatu z innego przycisku gdy oświetlenie pozostaje cały czas wyłączone.

04 Automaty schodowe z przeciwblokadą przycisków (zmniejszenie natężenia oświetlenia)
Załączanie następuje poprzez wciśnięcie przycisków światło, po określonym czasie następuje wyłączenie oświetlenia. Po zablokowaniu przycisku światło po określonym czasie nie następuje całkowite wyłączenie oświetlenia.
Jest to skuteczne rozwiązanie, bo pomimo, że przyciski są zblokowane oświetlenie na klatce jest załączone ale np na 50%. Nie sprzyja to "gawędzeniu", więc rozmawiający zazwyczaj rezygnują z blokowania. A nawet gdy przyciski są zblokowane, inni mieszkańcy mogą szybko odszukać zblokowany przycisk i go odblokować.

05 Automaty schodowe z powolnym narastaniem i zmniejszaniem się natężenia oświetlenia
Załączanie następuje poprzez wciśnięcie przycisków światło, oświetlenie narasta powoli nie powodując nagłego olśnienia.  Po określonym czasie następuje wyłączenie oświetlenia powolnie wygaszającego się.
Oprócz braku nagłego zgaśnięcia, funkcja ta umożliwia przedłużenie czasu świecenia. Gdy oświetlenie zaczyna gasnąć, można bezpiecznie dojść do najbliższego przycisku i przedłużyć czas.
Jest to skuteczne i bezpieczne rozwiązanie, a szczególnie przy wyposażeniu automatyki w funkcję przeciwblokady (opisanej powyżej), gdy przyciski są zblokowane oświetlenie na klatce jest wyłączone do poziomu np 30%.

06 Automaty schodowe z możliwością wyłączenia oświetlenia po wciśnięciu przycisku
Załączanie następuje poprzez wciśnięcie przycisków światło, oświetlenie po określonym czasie następuje wyłączenie oświetlenia. Po wciśnięciu przycisku światło, możemy wcześniej wyłączyć oświetlenie.

Powyższe przykłady mogą posłużyć Państwu do ogólnej orientacji w możliwościach które możemy zaoferować.
Nie wyczerpuje to możliwych do zrealizowania przez nas układów. 

"Oferujemy

między innymi wykonywanie projektów branży elektrycznej, kosztorysowanie, a także wykonywanie instalacji, wykonywanie remontów i modernizacji instalacji elektrycznych.
Polecamy Państwu nasze usługi, gwarantując wysoką jakość prac. Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych klientów.

"KONTAKT"