A A A


Dokumentacja powykonawcza jest dokumentacją stanu zakończonych prac budowlanych. To zbiór dokumentów obejmujących i uwzględniających wszystkie zmiany wykonane w toku prac budowlanych. Dokumentacja powykonawcza podlega przekazaniu przez inwestora na rzecz właściciela lub zarządcy danej nieruchomości (art 60 PB).

UWAGA

Właściciel ten lub zarządca są zobowiązani przechowywać dokumentację powykonawczą (wraz z pozostałymi dokumentami) przez cały okres istnienia obiektu budowlanego (art 63 PB).
Dla wykonywanych przez nas prac możecie Państwo otrzymać projekt powykonawczy bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Współpracuj z nami...

Chętnie wykonamy dla Państwa prace projektowe, w razie potrzeb także kosztorysowe, możemy także zostać WYKONAWCĄ Państwa prac.
Skontaktuj się z nami, napewno będziesz zadowolony.

KONTAKT