A A A


Inwentaryzacja budowlana jest procesem odwrotnym do procesu projektowania. W przypadku projektowania instalacja w budynku powstaje na podstawie sporządzonych rysunków i schematów, natomiast inwentaryzacja polega na stworzeniu dokumentacji rysunkowej istniejącego obiektu. Projekt odtworzeniowy (inwentaryzacja) instalacji elektrycznej jest więc inaczej projektem technicznym przedstawiającym rzeczywisty stan instalacji budynku.
Inwentaryzacja, w rozumieniu czynności prac projektowo – budowlanych, określana jest jako działania obejmujące swoim zakresem ogół czynności, których celem jest ustalenie faktycznego stanu obiektu budowlanego.
Najczęściej odtwarza się dokumentację budynku, która uległa zniszczeniu lub zagubieniu.
Aktualne plany i schematy instalacji budynku potrzebne są między innymi: do przeprowadzania prac remontowych i modernizacyjnych, zapewnienia bezpieczeństwa wykonywania prac w budynku.

Często inwentaryzację przeprowadza się także w celu stworzenia planów budynku w wersji elektronicznej.
Jest to znaczne ułatwienie w zarządzaniu budynkiem, wprowadzaniu ewentualnych zmian w przypadku ich zaistnienia.

Współpracuj z nami...

Chętnie wykonamy dla Państwa prace projektowe, w razie potrzeb także kosztorysowe, możemy także zostać WYKONAWCĄ Państwa prac.
Skontaktuj się z nami, napewno będziesz zadowolony.

KONTAKT