A A A
Planowanie finansowe kosztów, jest jednym z najważniejszych i krytycznych elementów planowania przyszłych prac.
Poprawne oszacowanie kosztów wykonania prac na etapie projektu pozwala wyeliminować ryzyko ich nieukończenia.
Po podjęciu decyzji o przeprowadzeniu prac np. wykonywania remontu, wręcz niezbędne jest określenie szacunkowej ich wartości.
W tym momencie możemy dostosować zarówno planowany zakres i dostosowanie zastosowanych w projekcie materiałów do naszych możliwości finansowych. To jest właśnie moment aby zoptymalizować koszty i uzyskać informację czy projekt jest dostosowany do budżetu jakim dysponujemy.
Kosztorysowanie zazwyczaj uzależnione jest od etapu w których są wykonywane, wyróżniamy:
  • przedmiary,
  • kosztorysy wtępne,
  • kosztorysy inwestorskie,
  • kosztorysy ślepe,
  • kosztorysy ofertowe,
  • kosztorysy zamienne,
  • kosztorysy powykonawcze.

Wszystkie te kosztorysy, dla branży elektrycznej są wykonane przez naszą firmę.