A A A

Kosztorys wykonawczy jest dokumentem, stanowiącym kalkulację ceny oferty, przygotowany jest przez wykonawcę robót na żądanie zamawiającego (inwestora), przed podpisaniem umowy na wykonanie planowanej inwestycji. 
Jest więc to kosztorys ofertowy opisywany wcześniej. 

Czytaj : Kosztorysy: Kosztorysy ofertowe.