A A A
Planowanie finansowe kosztów, jest jednym z najważniejszych i krytycznych elementów planowania przyszłych prac...

Kosztorys wstępny daje wstępną informację o wartości robót budowlanych. Kosztorysy wstępne (orientacyjne) są sporządzane we wstępnej analizie oceny celowości realizacji inwestycji. Powinniśmy jednak pamiętać, że zawiera on jedynie bardzo orientacyjne rozliczania, które mogą się mocno różnić od realnego kosztu budowy. Niestety pomimo niskich kosztów wykonania oszacowania przydatność ich jako kosztorysów docelowych jest adekwatna do nakładów pracy potrzebnych do wykonania takiego oszacowania.

UWAGA

Kosztorys może być także wykonywany równocześnie z projektem, wtedy możliwe jest bieżące zaprojektowanie rozwiązań dopasowanych całkowicie do możliwości finansowania przez inwestora.
Wymaga to jednak bardzo dobrej współpracy projektanta, kosztorysanta i inwestora. Kosztorys wynikowy staje się w tym przypadku kosztorysem inwestorskim zapewniającym 100% realizację przy zbliżonych do oszacowanych kosztach.
Należy pamiętać, że pomimo tego, że oba takie kosztorysy będą wstępnymi,
jednak tylko ten drugi będzie zbliżony do Państwa potrzeb docelowych i pozwoli zminimalizować późniejsze nakłady finansowe.

Współpracuj z nami...

Chętnie wykonamy więc dla Państwa prace projektowe, jak też te kosztorysowe, możemy także zostać WYKONAWCĄ Państwa prac. 
Skontaktuj się z nami, napewno będziesz zadowolony.

 

KONTAKT