A A A
Kosztorys powykonawczy jak sama nazwa wskazuje, jest sporządzany przez wykonawcę i to po wykonaniu robót budowlanych.
Kosztorys ten może stanowić kalkulację dla ustalenia wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku gdy nie jest opracowany kosztorys ofertowy i jest on sporządzany przez wykonawcę po wykonaniu robót.

UWAGA

Z reguły taka forma rozliczenia jest wybierane, gdy wcześniej nie było to możliwe do oszcowania, ponieważ ani inwestor, ani firma budowlana czy remontowa, nie wiedziały dokładnie, jakiego rodzaju prace trzeba będzie wykonać i jakie poniesie to za sobą koszty.  Gdy po zakończeniu prac można podliczyć rzeczywiste koszty robót i usług, tworzy się tego typu kosztorys. W kosztorysie powykonawczym podana cena jest ostateczna i tą właśnie stawkę otrzyma wykonawca za wykonanie prac.

Współpracuj z nami...

Chętnie wykonamy więc dla Państwa prace projektowe, jak też te kosztorysowe, możemy także zostać WYKONAWCĄ Państwa prac. 
Skontaktuj się z nami, napewno będziesz zadowolony.

 

KONTAKT