A A A
Kosztorys ofertowy stanowi kalkulację ceny oferty. Jest on przygotowywany przez wykonawcę przed podpisaniem umowy, jako propozycja koszt wykonania przedmiotu umowy. Kosztorysy wykonuje się w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną i/lub na podstawie przedmiarów kosztorysów ślepych (kosztorysu inwestorskiego bez cen). Na podstawie tego kosztorysu, potencjalny wykonawca prac proponuje cenę, za którą jest gotowy wykonać roboty ujęte w przedmiarze.
Udostępniając do wyceny przedmiar kilku firmom, będziemy mieli więc teoretycznue możliwość wybrania najkorzystniejszej propozycji. Pamiętać należy, że nie zawsze najtańsza oferta jest najlepsza i najkorzystniejsza!

UWAGA

Jeżeli oferta wykonawcy jest bardzo tania w porównaniu z kosztorysem inwestorskim, należy to dokładnie sprawdzić. Na podstawie wcześniej sporządzonego kosztorysu inwestorskiego znane są przecież przewidywane koszty inwestycji (są w nim podane ceny materiałów i koszta robocizny). Zbyt niska cena może być związane z tym, że wykonawca nie zatrudnia pracowników, może korzystać z usług "przypadkowego" personelu.
Być może zbyt niska cena jest równoznaczna z tym, że skorzystamy z usług personelu o niskich kwalifikacjach, a czasami też może oznaczać, że poprostu nie do końca zdaje sobię sprawę ze złożoności prac lub je bagatelizuje. Czasami też niska cena w ofertach wiąże się z tym, że zostaną nam zaproponowane ceny materiałów wybrakowanych czy też niskiej jakości.

Współpracuj z nami...

Chętnie zostaniemy WYKONAWCĄ Państwa prac, ale możemy także zweryfikować Państwa kosztorysy ofertowe. Skontaktuj się z nami, napewno będziesz zadowolony.  

 

KONTAKT