A A A
Planowanie finansowe kosztów, jest jednym z najważniejszych i krytycznych elementów planowania przyszłych prac...

Kosztorys inwestorski jest sporządzany przez inwestora lub na jego zlecenie w celu określenia wartości planowanej inwestycji.
Służy do celów planowania inwestycji zarówno publicznych, jak też prywatnych.
Dzięki temu kosztorysowi inwestor wie jakie musi zabezpieczyć środki finansowe do umowy z Wykonawcą robót, czy też do postępowania przetargowego w zamówieniu publicznym lub np. do uzyskania kredytów bankowych.

UWAGA

Kosztorys może być wykonywany równocześnie z projektem. Przy dobrej współpracy jednostki projektującej z inwestorem, możliwe jest wtedy bieżące wprowadzenie zmian w dokumentacji, tak aby zaprojektowane rozwiązania były dopasowane do możliwości sfinansowania ich przez inwestora. 

Współpracuj z nami...

Chętnie wykonamy więc dla Państwa prace projektowe, jak też te kosztorysowe, możemy także zostać WYKONAWCĄ Państwa prac. 
Skontaktuj się z nami, napewno będziesz zadowolony.

 

KONTAKT