A A A
Zgodnie z § 190 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690), w budynku wielorodzinnym oświetlenie i odbiorniki w pomieszczeniach komunikacji ogólnej oraz technicznych i gospodarczych powinny być zasilane z tablic administracyjnych.
Oznacza to praktyce to, żę wszelkie obwody niezbędnę do zasilenia pomieszczeń w częściach wspólnych, korytarzach, piwnicach i innych pomieszczeniach gospodarczych są wydzielonymi i zasilonymi z rozdzielnic administracyjnych.
Modernizujemy instalacje administracyjne w budynkach, zapewniając bezpieczeństwo użytkowania a także ograniczając nielegalny pobór energii obciążający użytkowników...

Obwody administracyjne w budynku wielorodzinnym, to między innymi:
 • oświetlenie klatki schodowej,
 • oświetlenie korytarzy na poszczególnych kondygnacjach,
 • oświetlenie korytarzy piwnic,
 • dość często oświetlenie komórek / boksów piwnicznych,
 • oświetlenie w pomieszczeniach gospodarczych,
 • oświetlenie zewnętrzne ( oprawy na budynku),
 • gniazda wtyczkowe 230V dla celów gospodarczych,
 • gniazda wtyczkowe 400V dla celów gospodarczych i różnych prac remontowo / konserwacyjnych,
 • zasilanie kotłowni, węzła cieplnego,
 • zasilanie central domofonu,
 • zasilanie dla potrzeb instalacji TV,
 • zasilanie wind / dźwigów.

To oczywiście nie wszystko - ale już tutaj można szukać oszczędności w zużyciu energii.

Oferujemy Państwu nasze usługi

Często koszty poniesione na zmodernizowanie instalacji zwracają się dość szybko całkowicie i pozwalają przynosić oszczędności w zużyciu energii. 
Czasami zwrot już jest możliwy po ok. 2 latach, gdy w instalacji występują oprawy świecące się całą dobę lub na stałe w nocy. Możemy zaprojektować modernizację Państwa instalacji, dobrać urządzenia i wykonać modernizację instalacji w Państwa budynku.
Bazując na naszych doświadczeniach wiele Wspólnot Mieszkaniowych już oszczędza.

KONTAKT